แผ่นกันซึม EVA

Evalon เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากสารเคมีสังเคราะห์ระดับสูงชื่อ Elvaloy จากบริษัท Dupont ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกถึงคุณภาพวัสดุที่ยอดเยี่ยม โดยคุณสมบัติอันโดดเด่นของ Elvaloy เมื่อนำไปใช้เป็นวัฒถุดิบสำคัญในแผ่นกันซึม Evalon ทำให้แผ่น Evalon มีความอ่อนตัว แต่เหนียวแน่น ทนต่อแรงดึงและการฉีกกระชาก ทนทานต่อแสงแดดและรังสี UV ได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน และทำให้การเชื่อมตัวระหว่างแพ่น Evalon แนะสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenous)

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้แผ่นกันซึม Evalon สามารถป้องกันการรั่วซึมบนหลังคาอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทดแทนข้อด้อยของวัสดุกันซึมประเภทพ่น, ทาด้วยสารเคมี, หรือระบบแผ่นยางดำได้ทั้งหมด เช่นการแตกร้าวของผิวคอนกรีต การเสื่อมสภาพของวัสดุกันซึมอื่นๆอันเกิดจากความร้อน แสงแดดและรังสี UV ที่ทำให้เสื่อมสภาพเร็วหรือมีอายุการใช้งานที่จำกัดทำให้ต้องเปลี่ยนวัสดุกันซึมใหม่อยู่บ่อยๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆ

No Comments

Post A Comment