“รู้ทันกันซึม” ตอน: ฉนวนโฟม XPS / PVC Membrane เหมาะกันจริงหรือ?

 

        ฉนวนกันความร้อนในรูปแบบโฟม เช่น โฟม XPS นิยมใช้ควบคู่กับแผ่นเมมเบรนกันซึมหลังคาเพื่อช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้าน อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้และติดตั้งโฟมอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ทั้งโฟมและแผ่นเมมเบรนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        แผ่นโฟม XPS นั้นส่วนประกอบหลักคือ Extruded Polystyrene ซึ่งเป็นการนำตัว Polystyrene ผสมกับสารขยายตัว (Blowing Agent) และขึ้นรูปออกมาเป็นแผ่นโฟม คุณสมบัติพิเศษคือ มีความเรียบดูสวยงาม น้ำหนักเบา แต่มีความหนาแน่นสูง ด้วยความที่แผ่นโฟมมีโครงสร้างแบบ Closed Cell ซึ่งเป็นโพรงอากาศขนาดเล็กมาก ทำให้ความร้อนไม่สามารถผ่านได้และไม่ดูดซึมน้ำ สามารถกันร้อนกันน้ำได้ แต่เนื่องจากตัวโฟมไม่สามารถทนต่อแสง UV ได้ จึงต้องใช้ควบคู่แผ่นเมมเบรน

        อย่างไรก็ตาม เมมเบรนบางชนิดนั้นมีข้อจำกัดคือไม่สามารถใช้ร่วมกับแผ่นโฟมได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น มีงานวิจัยได้ศึกษาการใช้งานระหว่างโฟม XPS และเมมเบรน PVC โดยเมมเบรน PVC ซึ่งมีสาร Plasticizer เป็นของเหลวเป็นส่วนประกอบ เมื่อวางทับโฟม XPS โดยตรง ตัวโฟมจะดูดสาร Plasticizer ออกจากเมมเบรน PVC ทำให้เมมเบรนสูญเสียความยืดหยุ่น เปราะและขาดง่าย อีกทั้งสาร Plasticizer ยังส่งผลให้แผ่นโฟม XPS เกิดการเสื่อมสภาพ (degradation) อีกด้วย (ref: Pedrosa et al. (2014)) ด้วยเหตุนี้เอง ในการใช้เมมเบรน PVC จึงมีการแก้ปัญหาโดยมีแผ่น Separation Sheet วางรองตรงกลางระหว่างแผ่นโฟมและแผ่นเมมเบรนเพื่อป้องกันโฟมดูดของเหลวออกจากเมมเบรน แต่อย่างไรก็ตามการทำเช่นนี้ทำให้การติดตั้งมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้น

        ดังนั้นการเลือกใช้เมมเบรนอื่นๆเช่น เมมเบรน EVA (Ethylene Vinyl Acetate) ผลิตภัณฑ์จาก EVALON ซึ่งได้รับการรับรองจากยุโรปว่าสามารถใช้งานร่วมกับแผ่นโฟมกันความร้อนได้โดยตรง จะทำให้ผู้ใช้สามารถประหยัดเวลาติดตั้งรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

No Comments

Post A Comment