รู้ทันกันซึม ตอน: การลดความร้อนบนหลังคา Flat Roof

         ในปัจจุบันหลังคาแบนหรือหลังคาดาดฟ้า มีความนิยมกันมากขึ้น เนื่องจากการออกแบบดูมีความเป็นสมัยใหม่ สามารถเพิ่มลูกเล่นให้แก่ผู้ออกแบบได้มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หลังคาดาดฟ้าหรือหลังคาแบนอาจจะมีข้อจำกัดที่ว่าห้องที่อยู่ข้างใต้หลังคาอาจจะร้อนกว่าห้องบริเวณอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากเรามีหลังคาดาดฟ้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวคอนกรีตจะค่อนข้างสะสมความร้อน และอาจคายความร้อนออกมาสู่ห้องด้านล่างได้ ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงขอแนะนำวิธีต่างๆ ที่จะช่วยลดความร้อนบนหลังคาดาดฟ้าได้ดังนี้:

 1. การใส่ฉนวนกันความร้อน

  – ทั้งนี้เราสามารถใส่ได้ทั้งบนฝ้าเพดาน หรือสามารถใช้ฉนวนโฟมปูด้านบนของหลังคาดาดฟ้าได้เลย

 2. การทาสีสะท้อนความร้อน หรือ Ceramic Coating

  – การทาสีสะท้อนความร้อน จะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนบนหลังคาดาดฟ้า และช่วยลดการอมความร้อนในปูนได้

 3. การปูกระเบื้องที่พื้นดาดฟ้า หรือ Solar Slab

  – การปูกระเบื้องสำหรับพื้นดาดฟ้า หรือ Solar Slab ซึ่งเป็นแผ่นคอนกรีตขนาด 30 x 30 cm. มีขาสูงประมาณ 3 cm. 4 มุม การมีขาลักษณะนี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้องและพื้นดาดฟ้า ซึ่งจะช่วยให้หลังคาดาดฟ้าไม่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง ทำให้ลดความร้อนลงได้

 4. การปูพื้นไม้

  – การปูพื้นไม้คลุมทับหลังคาดาดฟ้าอีกที จะช่วยให้หลังคาดาดฟ้าไม่ได้รับความร้อนโดยตรง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสีสันให้กับดาดฟ้า ถือเป็นการตกแต่งที่มีความสวยงาม และทำให้เราสามารถเลือกทำกิจกรรมอื่นๆได้ เช่น พื้นที่นั่งเล่น พื้นที่วางกระถางต้นไม้ หรือเก้าอี้ พื้นไม้ที่นิยมใช้ ได้แก่ แผ่นไม้วางบนตง และ ไม้ระแนงสำเร็จรูป

 5. การทำหลังคา 2 ชั้น

  – การทำหลังคาเพิ่มขึ้นอีกชั้น เสมือนเป็นการปกป้องหลังคาชั้นล่าง ซึ่งอาจทำให้ที่อยู่อาศัยดูมีลูกเล่นขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การทำในลักษณะนี้อาจทำให้ค่อนข้างเปลืองค่าใช้จ่ายเช่นกัน

 6. การจัดสวนบนดาดฟ้า

  – การจัดสวนดาดฟ้า หรือลักษณะแบบหลังคาเขียว ทำให้หลังคาดูมีความสดชื่นมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการลดความร้อนบนหลังคาดาดฟ้าได้เป็นอย่างดี แต่การทำสวนลักษณะนี้อาจจะต้องมีการทำระบบกันซึมที่ดีก่อนการจัดสวน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมลงไป

 

References:

No Comments

Post A Comment